Przeżyłam życie i śmierć,
Przeżyłam radość i boleść,
Przeżyłam wschody i zachody słońca,
Przeżyłam odloty i przyloty ptasie,
Więc wiem,
Że nic nie dzieje się przedwcześnie,
I nic nie dzieje się za późno,
I wszystko się dzieje w swym czasie,
Wszystko…
Wszystkie uczucia, spotkania,
Odejścia, powroty, czyny, zamiary.
Zawsze właściwą godzinę biją Boże Zegary.

R. Brandstaetter
Back to Top