"Nim las, nim kłos, nim noc dojrzeje
Ktoś wygra los, ktoś porzuci nas
Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal biała wieś
Będziemy snem, zorzą zórz, morskim dnem i gwiazdą

Pokochaj mnie, lesie mój
Kochajcie mnie, ranne mgły
Darujcie mi biały strój
Tak mało już nocy i dni..."

A. Osiecka
Back to Top