"... najpiękniejszym obrazem Boga jest ludzka twarz, zatem najpiękniejszym obrazem Boga na ziemi jest miasto zamieszkałe przez ludzi."
Pierre-Marie Delfieux
Back to Top