Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie - nieskończoność czasu.
W. Blake
"Przyroda wiele mówi naszej duszy, kiedy widzimy w niej dzieło Stwórcy. W tej perspektywie zawsze patrzyłem na niebo i ziemię, "i wszystko co jest na nich". Od maleńkich majowych niezapominajek przy drodze po potężne wiekowe kasztanowce w okolicznych lasach, wszystko kierowało mnie ku Temu, bez którego żadna z tych rzeczy by nie istniała. Bardzo lubię wyznanie św. Bernarda: "Drzewa mnie wszystkiego nauczyły." Mnie także! Jak wymowna jest ich stałość, ile pokory w zapuszczaniu korzeni, ile nadziei w zmartwychwstaniu każdej wiosny, jakie radosne powierzenie się nadchodzącej zimie, kiedy jesienne ognie czerwienią liście, a drzewo w milczeniu oddaje swe owoce."
Pierre Marie Delfieux
Back to Top